ร่วมกันสรรเสริญพระมารดามารีย์…

IMG_6165 (Large)

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2019 โอกาสเดือนแห่งสายประคำ หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์และหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน พร้อมด้วยนักเรียนจากศูนย์ตาบอดหญิง สาพราน พนักงานและสัตบุรุษในเขตวัดพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ สามพราน จำนวนประมาณ 80 คนได้ร่วมกันสรรเสริญพระมารดามารีย์ ที่วัดน้อยบ้านมารีย์อุปถัมภ์ ในบรรยากาศที่สงบและศรัทธาต่อพระมารดามารีย์ โดยร่วมใจกันภาวนาเป็นพิเศษสำหรับการแพร่ธรรมใน 5 ทวีป จะได้เกิดผลดี สำหรับสันติภาพในโลก และความต้องการส่วนตัวของแต่ละคน ในแต่ละข้อรำพึงมีผู้แทนจากกลุ่มต่าง ๆ นำเทียนไปวางที่แท่นแม่พระ หลังจากการภาวนาแล้ว คุณพ่อเจ้าอาวาส คุณพ่อชัชวาล ศุภลักษณ์ ได้อวยพรแม่พระองค์อุปถัมภ์ หลังจากนั้นผู้ร่วมภาวนาแต่ละคนได้นำหัวใจเล็ก ๆ ไปวางไว้ที่พระรูปของพระมารดา เป็นเครื่องหมายของการมอบฝากตัวและความต้องการต่างๆ ไว้ กับพระนาง ….more photos….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *