ขอบคุณท่าน…ด้วยใจรู้คุณ…

IMG_5997 (Large)

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2019 ที่บ้านธารพระพร สามพราน โอกาสวันแพร่ธรรมสากล สมาชิกสมัชชาแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนร่วมกันแสดงความรักความรู้คุณต่อบรรดาซิสเตอร์ธรรมทูตที่ได้อุทิศตนอย่างสุดกำลังเพื่อบรรดาสมาชิกและเยาวชนในแขวงไทย โดยโอกาสนี้ตัวแทนได้กล่าวขอบคุณบรรดาซิสเตอร์ธรรมทูตทั้งในปัจจุบันและอดีต ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้มอบดอกไม้แด่ซิสเตอร์ธรรมทูตที่เข้าร่วมสมัชชาแขวง ได้แก่ซิสเตอร์อเดไลเด ซูแปร์ติโน ซิสเตอร์อานาโรซา ซีโวรี ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ ซิสเตอร์อันนา กราสซี และซิสเตอร์แอลดา บารัตติโน และทุกคน ร่วมกันขับร้องบทเพลง “แสงทองส่องโลก” ด้วยความขอบคุณแด่ซิสเตอร์ธรรมทูตแต่ละท่าน และส่งคำขอบคุณไปยังบรรดาซิสเตอร์ธรรมทูตที่อยู่ในหมู่คณะต่าง ๆ ของแขวง รวมถึงทั้งบรรดาธรรมทูตผู้ล่วงลับ “เพราะจากท่าน…สมาชิกแขวงไทยได้เรียนรู้ พัฒนา และเติบโต…จนวันนี้” …ขอบคุณท่านด้วยใจรู้คุณ…
https://flic.kr/s/aHsmHQjaaP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *