ช่วงเวลาแห่งมิตรภาพ…คองเกรสศิษย์เก่า ธมอ.

IMG_7408 (Large)

วันที่ 12 ตุลาคม 2019 วันแห่งมิตรภาพที่ได้รับการตอกย้ำให้หนักแน่นยิ่งขึ้น โอกาสนี้ผู้เข้าร่วมประชุมพบปะศิษย์เก่า ธมอ. ระดับเอเชีย แปซิฟิก ครั้งที่ 2 จัดโดยฝ่ายครอบครัวซาเลเซียนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในหัวข้อ “เปิดใจรับฟังอย่างตั้งใจ เพื่อสร้างอนาคตอันเปี่ยมด้วยความหวัง” ได้เยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ซึ่งมีส่วนในการบอกเล่าความเป็นไทย โดยการทัศนาจรเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง พร้อมกับการศึกษาวัฒนธรรม ชมทิววิวทัศน์ของสังคมเมืองกรุงเทพฯ จบวันด้วยการเฉลิมฉลองค่ำคืนแห่งการแสดงวัฒนธรรมไทยและแบ่งปันวัฒนธรรมของผู้เข้าร่วมประชุม นับเป็นความมั่งคั่งที่มิรู้ลืมที่จะขอบพระคุณพระเจ้า….more photos….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *