สรรเสริญพระมารดามารีย์แห่งสายประคำ…

DSC00698 (Large)

1 ตุลาคม 2019 โอกาสเริ่มต้นเดือนตุลาคม…เดือนแห่งการสวดสายประคำ หมู่คณะมารีย์อุปภัมภ์และมารีย์นิรมล สามพราน คณะซิสเตอร์ เยาวชนธิดารักษ์ นักเรียนจากศูนย์ตาบอดหญิง สามพราน และบรรดาพนักงาน ร่วมกันสรรเสริญพระมารดามารีย์ด้วยการสวดสายประคำตามคำเชิญชวนและตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ดังที่พระองค์ทรงตรัสว่า “สายประคำเป็นยารักษาจิตวิญญาณ” และทั้งนี้เพื่อสันติภาพและความสงบสุขจะได้เกิดแก่สังคมไทยอย่างแท้จริง โดยแต่ละคนจะร่วมสวดพร้อม ๆ กันตลอดเดือนตุลาคมนี้...more photos...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *