พระพรแห่งการเยี่ยมเยียน

20190924_072629 (Large)

ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2019 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ ได้มาเยี่ยมหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน อย่างเป็นทางการ โดยหมู่คณะได้ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่งที่ผู้แทนของพระเป็นเจ้าและพระมารดามาเยี่ยมเยียนหมู่คณะ ท่านได้ทบทวน รื้อฟื้นจิตตารมณ์ ปลุกเร้าและให้กำลังใจแก่สมาชิกในการดำเนินชีวิตนักบวช ธมอ. ท่ามกลางเด็กและเยาวชนยุคปัจจุบัน ที่ต้องเป็นดังถุงหนังใหม่เพื่อสามารถรับเหล้าองุ่นใหม่ ก่อนปิดการเยี่ยมบ้าน สมาชิก คุณครูผู้ดูแล เปรอัสปีรันต์และเยาวชนธิดารักษ์ได้แสดงออกถึงความรู้คุณต่อท่านด้วยคำภาวนา ความตั้งใจดีที่จะพัฒนาตนและของขวัญที่ดูเหมือนเป็นสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่มาจากความรักอันยิ่งใหญ่มอบแด่ท่านที่อุทิศชีวิตเพื่อความดีของแขวงตลอดมา…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *