วันรักษ์โลก …

DSCF6347 (Large)

วันที่ 21 กันยายน 2019 โอกาสวันรักษ์โลก เยาวชนกลุ่มธิดารักษ์ จอมทอง เชียงใหม่ ได้ออกไปทำจิตอาสาเก็บขยะบริเวณถนนใกล้บ้าน ซึ่งทำให้พวกเขาได้มีโอกาสในการทำความดีเพื่อสังคมและเสริมสร้างคุณลักษณะของความเป็นสตรีที่รู้รักษาความสะอาดในการดูแลเอาใจใส่อาคารสถานที่และสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา...more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *