วันสันติภาพสากล

IMG_1833 (Large)

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ นำโดยคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมกิจกรรมวันสันติภาพสากล ปี 2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนธิดานุเคราะห์ โดยมีครูวิศรุต แก้วน้อย อ่านสาส์นเลขาธิการสหประชาชาติ และครูสถานันท์ เนาวรัตน์ อ่านสาส์นนายกรัฐมนตรี และสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เพื่อรำลึกและส่งแรงจิตอธิษฐานให้เกิดสันติภาพขึ้นกับสังคม ประเทศชาติและโลก พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดจากซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี และทุกคนร่วมกันเต้นประกอบเพลง “1 คน 1 พลัง”….more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *