เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ

20190915_laura (3) (Large)

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2019 เยาวชนกลุ่มเลารา โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้เข้าเงียบฟี้นฟูจิตใจ โดยมีคุณพ่อวีรศักดิ์ สุภาเพิ่ม เป็นผู้เทศน์ ในหัวข้อ “พระมารดาแบบอย่างชีวิตความเชื่อ” โอกาสนี้เยาวชนกลุ่มเลาราได้เรียนรู้การภาวนาอย่างศรัทธามากขึ้น ทั้งได้สัมผัสความรักของพระเจ้า และพระมารดามารีย์ โดยผ่านทางเหตุการณ์ และบุคคลในชีวิตประจำวัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบสุข และจริงจัง …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *