ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก …

20190911_retrate C (1) (Large)

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2019 นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -2 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จำนวน 13 คน เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจ ที่บ้านเณรยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ดำเนินการโดยคณะกรรมการจิตตาภิบาลเขต 5 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขต 5 เข้าร่วมการฟื้นฟูจิตใจ รวมทั้งสิ้น 76 คน โดยคุณพ่อรณชัย มัทวพันธ์ ซดบ. เป็นวิทยากรให้การอบรม…more photos… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *