สัปดาห์พระคัมภีร์

IMG_4463 (Large)

เมื่อวันที่ 9 – 13 กันยายน 2562 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดสัปดาห์พระคัมภีร์ขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง “350ปี มิสซังสยาม” ในหัวข้อ “ดุจสะพานข้ามมหานที 350ปี มิสซังสยาม” โดยการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ให้นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมโดยใช้คาบคำสอนและคาบจริยธรรม มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ วจนพิธีกรรมเปิด ละคร 350ปี มิสซังสยาม จินตลีลาเพลง 350ปี มิสซังสยาม การศึกษาใบความรู้และทำบันทึก 350ปี มิสซังสยาม (เพื่อส่งรับเกียรติบัตรจากศูนย์คำสอน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)
และในโอกาสนี้ ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ทำการทดสอบพระคัมภีร์ “พระวรสารโดยนักบุญยอห์น”กับแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีนักเรียนได้รับเกียรติบัตรดังนี้ เหรียญทอง 4 คน เหรียญเงิน 14 คน เหรียญทองแดง 15 คน…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *