ธิดารักษ์…เกมส์ 2019

DSCF6028 (Large)

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 เยาวชนกลุ่มธิดารักษ์ จอมทอง เชียงใหม่ ได้ร่วมกิจกรรมกีฬาสีประจำปี โดยมีซิสเตอร์อเดไลเด ซูแปร์ติโน อธิการิณี เป็นประธานในพิธี ในบรรยากาศที่สนุกสนาน ร่าเริ่ง และเปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ของทั้งสี่สี กิจกรรมกีฬาสีเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างให้บรรดาเยาวชนมีความรักและความสมัคคีต่อกัน ผ่านทางการแบ่งปันพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่แต่ละคนมี จึงเป็นโอกาสที่ทำให้พวกเขาได้รับประสบการณ์ ทั้งสามารถพัฒนาศักภาพตามรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น…more photos….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *