“รักนี้มีค่าเพราะเธอ”

59 (Large)

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โพนสูง บ้านดุง จัดงานวันกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2562 ในหัวข้อ
“รักนี้มีค่าเพราะเธอ” เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 โดยมีซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณีโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูแด่ผู้มีพระคุณ ซึ่งเริ่มด้วยวจนพิธีกรรม การกล่าวสุนทรพจน์ การมอบขวัญ การแสดงต่าง ๆ จากตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ และข้อคิดจากอธิการิณี…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *