กีฬาสัมพันธ์…สร้างความสามัคคี…

20190906_st_Sport day (52) (Large)

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2652 โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคคีภายในสถาบัน รู้จักการทำงานเป็นทีม ปลูกฝังคุณธรรมอันพึงประสงค์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่งเสริมสุขภาพ บุคลิกภาพและสร้างภูมิคุ้มกัน โดยปีนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสัมพันธ์ กิจกรรมเริ่มด้วยการขอพรพระ การแสดงเปิดสนามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในชุด POWER TEAM OF SECONDARY 3 เป็นเรื่องราวของความสุขที่แท้จริงเป็นความศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นเป็นการแสดงของวงโยธวาทิต การแสดงของน้องอนุบาล และของนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 1 – 3 บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี สนุกสนาน เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยตั้งแต่เริ่มการแข่งขัน ทำให้การแข่งขันและการซ้อมขบวนต้องปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา จนกระทั่งเย็นวันที่ 5 กันยายน ทุกคนต่างสวดอ้อนวอนขอพระมารดาเพื่อวันกีฬาสัมพันธ์ ฟ้าจะได้เปิด แล้วก็เป็นเช่นนั้นจริง ตลอดการแข่งขันไม่มีฝนเลย เพราะหลังจากปิดพิธีนักเรียน ผู้ปกครองและคณะครูกลับบ้าน ฝนได้เทลงมาทันที ถือเป็นอัศจรรย์จริง ๆ…more photos…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *