ขอบคุณท่าน…ด้วยรักกตัญญู

IMG_4872 (Large)

ระหว่างวันที่ 2-8 กันยายน 2019 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง มาเยี่ยมหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน อย่างเป็นทางการ ในบรรยากาศของความชื่นชมยินดีของการอยู่ของท่านท่ามกลางบรรดาสมาชิก คณะครู นักเรียน นักเรียนศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด สามพราน ซาเลเซียนผู้ร่วมงานในเขตสามพราน และพนักงาน ตั้งแต่วันแรกที่ท่านเข้ามา จนถึงวันนี้ ทุกคนต่างสัมผัสได้ว่า ท่านคือผู้แทนของพระมารดา มารีย์ … “ที่ทรงดำเนินไปมาในบ้านหลังนี้” ท่านเป็นดังมารดา เป็นดังพี่ เป็นดังเพื่อน ร่วมทางที่อบอุ่น และนำทุกคนให้ก้าวเดินในหนทางที่ดีกว่าเสมอ โอกาสนี้ท่านได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย มอบข้อคิดและของที่ระลึกต่าง ๆ กับกลุ่มต่าง ๆ ของบ้าน เป็นดังช่วงเวลาแห่งพระพรที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่หมู่คณะ ในวันที่ 7 กันยายน สมาชิกและนักเรียนจากศูนย์ฝึกอาชีพหญิง ได้ร่วมกันขอพระพรสำหรับซิสเตอร์นิภา โดยมีบาดหลวงบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ นอกจากนี้สมาชิกทุกกลุ่มยังได้แสดงความรัก-รู้คุณต่อท่านด้วยการแสดงเล็ก ๆ น้อย แต่สุดความสามารถ เพื่อเป็นการตอบแทนท่านสำหรับความรัก หวังดีที่จริงใจ ความเอาใจใส่ในรายละเอียดของชีวิตของเรา ทั้งเพื่อเป็นการขอบคุณท่านสำหรับคำแนะนำ การเชิญชวน การแบ่งปัน ในบรรยากาศแห่งครอบครัว และขอบคุณท่านสำหรับการอยู่ที่มีคุณค่าแก่จิตใจของพวกเราทุกคน …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *