ร่วมถวายความจงรัก…วันแม่แห่งชาติ

IMG_8717 (Large)

9 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงมล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณี เป็นประธานเปิดกรวยถวายพระพร นางจินตนา สกุลดี ตัวแทนครูกล่าวคำสดุดีเทิดพระเกียรติ การแสดงจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับชั้นประถมศึกษา คุณประไพ ลูกคำ ตัวแทนคุณแม่ กล่าวสุนทรพจน์ เด็กหญิงปรายฝน พวงสุข ตัวแทนนักเรียนกล่าวสุนทรพจน์และมอบมาลัยแด่คุณแม่ ประธานในพิธีให้โอวาท ทุกคนร่วมร้องเพลงสรรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน โอกาสนี้ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ลานพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม ….more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *