ร่วมฉลองแห่งความยินดี…50 ปี แห่งชีวิตนักบวช

12

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2019 ซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค ซิสเตอร์มาเรีย นันท์ อินมียืนและคุณครูศิริจิตต์ ทองอร่าม ตัวแทนสมาชิกจากประเทศไทย ร่วมฉลอง โอกาสฉลองรื้อฟื้นการปฏิญาณตน 50 ปี ของซิสเตอร์เทเรซา ทิพยวัลย์ ภาคสุวรรณ ธรรมฑูตชาวไทย ณ วัดน้อยบ้านศูนย์กลางกรุงพนมเปญ แขวงกัมพูชา-พม่า พร้อมกับสมาชิกชาวกัมพูชาที่รื้อฟื้นศีลบน 3 คน และสมาชิกของแขวงที่กำลังทำการเข้าเงียบประจำปี กว่า 30 คน นับเป็นโอกาสแห่งความยินดีที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ทำภารกิจใด เราต่างเป็นหนึ่งเดียวกันในสายเลือด ธมอ. ….more photos…

Give Thanks to the Lord, for His Great is without end

On 5th August 2019 As a family we joyfully celebrate our “Yes” and in a very special way, the 50 years of the gift of fidelity of our beloved Sr. Teresa Thippawan.
Yes, in this Holy Eucharist, we give thanks for Sr. Thippawan Teresa’s 50 years of Salesian consecrated Life. She was born on November 10, 1943 in Bangkok, Thailand. Her parents were thin Giuseppe and Phannee Maria Maddalena. Teresa Thippawan was attracted to Don Bosco’s way of life, and left her teaching job and entered the Institute. She made her first Profession on August 5, 1967. She gave her best in the field of education: as a teacher, Assistant, Principal, Superior, catechist and other various tasks entrusted to her in different houses of the Thai Province. Her missionary dream was realized on May 16, 2012 in Cambodian soil. With all her experience and expertise, she helped to organize the small budding Don Bosco high school. She continues to give JESUS, THE BEST of herself in Don Bosco Elementary School Phum Chreh. We thank Sr. Thippawan for her humble, selfless donation in the mission, for her totally given to God, the Institute and young in all simplicity and joy. We pray that golden years be rich in God’s blessings and may God grant her heart’s desires.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *