ฉลอง 5 สิงหาคม 2019

171374

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2019 สมาชิกหมู่คณะศาลาแดง กรุงเทพฯ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเตรียมฉลอง 150 ปีแห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และรื้อฟื้นการปฏิญาณตนเป็นนักบวช โดยมีบาดหลวงเกรียงศักดิ์ ช้ยพรแก้ว ซดบ. เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง นำเทียนที่ลุกสว่างอยู่ ซึ่งเป็นดังสัญลักษณ์แห่งความสว่าง ไปถวายพร้อมสัญลักษณ์การเตรียมฉลอง 150 ปี วางที่หน้าพระแท่น พร้อมกับสมาชิกในหมุ่คณะ เพื่อรื้อฟื้นความรัก ความซื่อสัตย์และความเชื่อมั่นว่าพระมารดามารีย์ทรงเดินไปกับทุกคน ทั้งทรงค้ำจุน อยู่เคียงข้าง ปกป้องและโอบกอดเราไว้ และเพื่อให้การเตรียมฉลอง 150 ปีของคณะนี้ สัมผัสและเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราแต่ละคน ด้วยความรู้คุณต่อพระเจ้าและพระนางมารีย์องค์อุปถัมภ์ พวกเราปรารถนาจะฟื้นฟูความงดงามแห่งพระพรพิเศษ อาศัยความร่วมมือของหมู่คณะผู้อบรมและครอบครัวซาเลเซียน พวกเราตั้งใจที่จะเฉลิมฉลองความรักมั่นคงที่พระเจ้าทรงมีต่อคุณพ่อบอสโก และความช่วยเหลือของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ที่ได้ทำให้คณะของเราขึ้น เกิดพระมารดามารีย์ทรงอยู่เคียงข้างคณะของเราตลอดระยะเวลาอันยาวนานด้วยความรักเอาใจใส่ ด้วยเหตุนี้พร้อมกับหมู่คณะผู้อบรม เยาวชนและฆราวาสชายหญิงที่ร่วมภารกิจการอบรมของเรา เราจะทำให้พระพรพิเศษอันเป็นของขวัญจากพระจิตเจ้านี้เจิดจรัสและเป็นที่ประจักษ์เพื่อความรอดพ้นของบรรดาเยาวชนในพระศาสนจักรและในโลก...more photos…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *