เฉลิมฉลองวันแห่งการครบรอบการปฏิญาณตนเป็นนักบวช ธมอ…

IMG_4240 (Large)

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2019 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ และหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน นครปฐม ร่วมกันเฉลิมฉลองวันแห่งการครบรอบการปฏิญาณตน ในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีและความรักรู้คุณต่อความรักเมตตาของพระเจ้าที่ทรงเรียกและเลือกแต่ละคนให้มาติดตามพระองค์อย่างใกล้ชิดในชีวิตของการเป็น ธมอ. และเป็นพิเศษในปีนี้ ปีที่คณะกำลังเตรียมการเฉลิมฉลองครบ 150 ปี ของการก่อตั้งคณะ เป็นดังโอกาสที่เรียกทุกคนให้เปลี่ยนการเฉลิมฉลองให้กลับเป็นโอกาสของการฟื้นฟูในองค์พระจิตเจ้า ที่จะทำให้หมู่คณะกลับเป็นหมู่คณะที่ “ก่อให้เกิดชีวิต” โดยมีบาดหลวงบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย อธิการบ้านเณรซาเลเซียน สามพราน เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่งเริ่มด้วยการนำสัญลักษณ์ของการเตรียมสู่การเฉลิมฉลอง 150 ปี ของการก่อตั้งคณะ พร้อมกับการที่สมาชิกแต่ละคนนำเทียนซึ่งลุกจุดอยู่ไปวางที่หน้าพระแท่น รอบล้อมสัญลักษณ์ของการเตรียมเฉลิมฉลอง 150 ปี ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณีหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ เป็นตัวแทนสมาชิกนำช่อดอกไม้ไปถวายแด่พระรูปของพระมารดามารีย์อุปถัมภ์ เครื่องหมายของความเปี่ยมสุขยินดีที่ แท้จริง เพราะ…ชีวิตจิต อันเรียบง่าย…อุดมด้วยปฏิสัมพันธ์ รักร้อนรนต่อพระคริสตเจ้า และกล้าหาญเยี่ยงธรรมทูตอย่างมีชีวิตชีวาของสมาชิกรุ่นแรก ๆ ที่มอร์เนเซ จะกลับมาเติมเต็มในชีวิตของสมาชิกยิ่งวันยิ่งมากขึ้น ทั้งด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมถึงคำพูดของคุณพ่อบอสโกที่ว่า “พระมารดามารีย์ทรงดำเนินไปมาในบ้านหลังนี้” พระมารดามารีย์ทรงปกป้องและเคียงข้างชีวิตของเราเสมอ
โอกาสนี้ หลังการรับศีลมหาสนิทสมาชิกได้รื้อฟื้นการปฏิญาณตนในการเป็นนักบวชธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์อีกครั้งหนึ่ง ต่อหน้าพระแท่นอันศักดิ์สิทธิ์… more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *