วันภาษาไทยแห่งชาติ…

IMG_8177 (Large)

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน
เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดคัดลายมือ และการประกวดแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 โดยมีรายชื่อผู้ชนะการประกวดดังนี้
ประเภทคัดลายมือ ได้แก่ 1.เด็กหญิง ภีรดา ทองสาหร่าย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
2.เด็กหญิง มุทิตา ชินสมัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
3.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สังข์กลิ่นหอม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
4.เด็กหญิง รุจิยา เขียวสะอาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
5.เด็กหญิง ณัฐณิชา แสนบูรณ์พันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
6.เด็กหญิงปุณรดา อินทรักษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
7.เด็กหญิงสรัลรัชช์ ภัทรสิริวรีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
8.เด็กหญิงสุพัชชา แจ่มในเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

ประเภทแต่งคำประพันธ์
1.เด็กหญิงสวรินทร์ ทองอ่วม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
2.นางสาวณัฐนิช เทียนเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
3.นางสาวณิชากร จ๋อยฟอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
4.นางสาวกฤติยา วราวัฒน์ธำรง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *