ธมอ. ไทย เฉลิมฉลองชีวิตแห่งการปฏิญาณตน…

IMGL8246 (Large)

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2019 ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดพิธีการรื้อฟื้นการปฏิญาณตนเป็นนักบวช โอกาสหิรัญสมโภชของซิสเตอร์อากาทา ลับ สมจันทร์ และซิสเตอร์โรซา วิรินทิพย์ อินทรแย้ม โดยมีพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมด้วยคุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย คุณพ่อเคลาดิโอ เบร์ตุชอร์ อธิการเจ้าคณะแขวงคณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล พระสงฆ์จากคณะซาเลเซียน พระสงฆ์จากคณะและสังฆณฑลต่าง ๆ จำนวน 27 องค์ ร่วมถวายบูชาขอบพระคุณ มีสมาชิกของคณะ รวมทั้งคณะนักบวช สามเณร ผู้ฝึกหัดจากคณะต่าง ๆ ญาติพี่น้อง ผู้มีพระคุณ ศิษย์เก่า คณะครูโรงเรียนในเครือ ธมอ. สมาชิกคณะซาเลเซียนผู้ร่วมงาน เยาวชนและแขกผู้มีเกียติจำนวนมากร่วมแสดงความยินดี

โดยพิธีเป็นไปในบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม และการเตรียมสู่การเฉลิมฉลองปีที่ 150 ของการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ด้วยความรักรู้คุณต่อพระเจ้าและต่อพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ ขอบคุณ… สำหรับความรักอันสัตย์ซื่อมั่นคงของพระเจ้าที่ทรงค้ำจุนก้าวเดิน…ของบรรดาซิสเตอร์ที่ครบรอบการปฏิญาณตนโอกาสต่าง ๆ จนถึงวันนี้… ในความสำนึกที่ว่า “การเรียกของพระองค์ไม่เคยล้าสมัย…และหมดเวลา…ความรักของพระองค์สัตย์ซื่อตลอดนิรันดร์กาล” จากวันนั้น…จากวัลดอกโก สู่มอร์เนเซ และสู่ผืนแผ่นดินไทยที่รักของเรา… ภายใต้การนำของพระวาจาที่ว่า “”… เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์…” (สดด 138) โดยมีสัญลักษณ์ของเมล็ดพืชเล็ก ๆ เป็นดังเครื่องหมายของการเกิดผลแห่งชีวิตฝ่ายจิตที่สอดคล้องกับพระพรพิเศษของคณะในการทำงานท่ามกลางเยาวชน…เป็นอนุเสาวรีย์ทรงชีวิตของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ กล่าวคือ “…จากเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตนั้นที่เติบโต… ร่มใบเงาไม้แผ่กว้าง กิ่งก้านงอกงาม…เป็นผืนป่าร่มเย็น ส่งต่อชีวิต…วันแล้ววันเล่า…ผันผ่านถึงวันนี้ …ผืนป่าเป็นชีวิต …แผ่นฟ้าเป็นพระพร โอบอุ้มทุกผู้คน…ให้สุขสดชื่น มั่นคง ดุจดังวันเวลาแรกเริ่มแห่ง… “วัลดอกโก” และ “มอร์เนเซ” ผืนป่าแห่งชีวิตจิต อันเรียบง่าย…อุดมด้วยปฏิสัมพันธ์ รักร้อนรนต่อพระคริสตเจ้า และกล้าหาญเยี่ยงธรรมทูต ขอให้…ผืนป่านี้จงงดงามและกลับคืนสู่เรือนใจนิรันดร์ไป…”
ในบทเทศน์ตอนหนึ่งของพระสังฆราช ท่านได้อ้างถึงบทอ่านที่ 1 ของประกาศกเอเสเคียล ว่า พระคุณแห่งกระแสเรียกนั้นเป็นการริเริ่มของพระเจ้า ส่วนเราตอบรับการเรียกนั้น ดังเช่น โยเซฟ โมเสส บรรดาประกาศกทั้งหลาย รวมถึงเปาโล การเรียกของพระเจ้าหมายถึงการที่พระองค์ทรงมอบฝากพันธกิจบางอย่าง และจะต้องสำเร็จไป และสำหรับธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์พันธกิจก็คือการอบรมบรรดาเยาวชนชายหญิงให้เป็นศาสนิกชนผู้มีความเชื่อ เป็นพลเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นอนุเสาวรีย์ทรงชีวิตของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ เพื่อเผยแผ่ความรักและความศรัทธาในทุกหนแห่ง…

โอกาสนี้ ในพิธีบูชาขอบพระคุณ พระสังฆราช พระสงฆ์ ผู้ร่วมพิธีได้ร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าและภาวนาสำหรับซิสเตอร์เทเรซา ทิพวัลย์ ภาคสุวรรณ ธรรมทูต ณ ประเทศกัมพูชา ที่ทำการเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการปฏิญาณตน และซิสเตอร์มาร์การิตา เปเรซ ธรรมทูตชาวโคลอมเบีย ที่ทำการเฉลิมฉลองครบ 60 ปี แห่งการปฏิญาณตน โดยซิสเตอร์เทเรซา จัดเฉลิมฉลองที่ประเทศกัมพูชา และซิสเตอร์มาร์การิตา จัดเฉลิมฉลองพร้อมกับเพื่อน ๆ รุ่นเดียวกัน ที่ประเทศโคลอมเบีย ในวันที่ 5 สิงหาคม 2019

ข้าแต่พระเจ้า ในบรรยากาศของการเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์แห่งรอดพ้นและการก่อเกิดชีวิตแห่งการรับใช้พระองค์ ในชีวิตผู้รับเจิม ขอความมั่นใจในการประทับอยู่ขององค์พระจิตเจ้าที่ทรงหลั่งล้นความมีชีวิตชีวาและความคิดสร้างสรรค์นั้น โปรดให้วันนี้ของเราเปี่ยมด้วยความหวังของเหล้าองุ่นใหม่ซึ่งมาจากความเชื่อ เพื่อให้พระองค์เติมเต็มจิตใจที่ว่างเปล่าของเรา ด้วยเหล้าองุ่นใหม่แห่งความรัก ความเมตตา และการอุทิศตนอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งจะกลับกลายเป็นพระกาย และพระโลหิตของพระองค์ที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตเราตลอดไป...more pothos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *