ร่วมแสดงความยินดี กับโปสตูลันต์…ใหม่

7928 (Large)

ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ แห่งประเทศไทย และสมาชิกทุกคน ขอร่วมแสดงความยินดีอย่างจริงใจกับโปสตูลันต์ นิตยาภรณ์ เส็งเจริญ (เล็ก) ที่ได้รับเหรียญเข้าเป็นโปสตูลันต์ของคณะที่บ้านผู้ฝึกหัดที่ Canlubang ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2019 พร้อมกับเพื่อน ๆ อีก 6 คน ในบรรยากาศของความสุข ความยินดี และความตั้งใจที่จะก้าวหน้าเรื่อยไปในการติดตามพระเยซูคริสตเจ้า องค์ความดีนิรันดร์ โดยมีพระวาจาที่ว่า “ท่านคือบุตรสุดที่รักของเรา เราพอใจท่านมาก” (มาระโก 1:11) เป็นแสงสว่างส่องนำและพลังใจของพวกเขา…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *