อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกโรงเรียนในเครือ ธมอ.

06.IMG_6567 (Large)

ฝ่ายอภิบาลด้านคริสตศาสนธรรมคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดอบรมฟื้นฟูชีวิตจิตใจครูคาทอลิกของโรงเรียน ในเครือ ธมอ. ระหว่างวันเที่ 13 -14 กรกฎาคม 2019 ณ บ้านธารพระพร อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในหัวข้อ “350 ปี มิสซังสยาม…สู่ความศักดิ์สิทธิ์ในโลกปัจจุบัน”โดยมีคุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ เป็นวิทยากรบรรยาย สมณลิขิตเตือนใจ Gaudete et Exsultate “จงชื่นชมยินดีเถิด” และจาริกแสวงบุญที่สักรสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง โดยคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร เป็นผู้บรรยายประวัติพระศาสนจักรในประเทศไทย โอกาสฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ และคุณครูประภา วีระศิลป์ นำการภาวนา Bibliodrama เป็นโอกาสให้ครูคาทอลิก 97 คนที่เข้าร่วมได้ฟื้นฟูชีวิตคริสตชน และความเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อ ในบรรยากาศของความร่าเริงแบบซาเลเซียนและมิตรภาพที่อบอุ่นกับเพื่อนครูจากต่างโรงเรียน…more photos…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *