ม.อ. ร่วมใจแห่เทียนจำนำพรรษา…

IMG_7355 (Large)

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2019 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา โดยคุณครูสุปรีชา บริบาลบุรีภัณฑ์ นำกล่าวถวายเทียนจำนำพรรษาผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยธรรม และตัวแทนครู นักเรียน ผู้ปกครอง พนักงานขับรถรับ-ส่ง นำสิ่งของไปถวายที่ วัดท่าพูด ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม และเดินเวียนเทียนรอบโบสถ์ 3 รอบ ทุกคนเข้าไปในพระอุโบสถ พระสงฆ์รับของและให้ศีลให้พรเพื่อเกิดความสุข ความเจริญแก่ทุกคน ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้กิจกรรมดำเนินไปได้ด้วยดี…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *