แสดงความยินดี…

pic1 (5) (Large)

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี โดยการนำของคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน “ธนชาต เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 48 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่แบบอย่างของวัฒนธรรมประจำชาติที่ถูกต้องในหมู่เยาวชนของชาติ โดยมีการจัดประกวดมารยาทไทย และประกวดอ่านฟังเสียง โดยแบ่งระดับการแข่งขันออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ ป.1-ป.3 ระดับ ป.4-ป.6 ระดับ ม.1-ม.3 ระดับม.4-ม.6 และระดับอุดมศึกษา และ ปวส.
ในการคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันอ่านฟังเสียง ระดับชั้น ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดมารยาทไทย ระดับ ป.1-ป.3 และระดับ ม.1-ม.3 ได้เป็นตัวแทนภาคฯ เข้าร่วมประกวดมารยาทไทย และประกวดอ่านฟังเสียง ระดับประเทศ โอกาสนี้ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณความเสียสละทุ่มเทของคุณครูผู้ฝึกสอน และกำลังสนับสนุนจากผู้ปกครองทุก ๆ ท่าน…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *