…ขอบคุณทุกเรื่องราว …

2019_NV_Mother Provincial visit (3) (Large)

ระหว่างวันที่ 29 -5 กรกฎาคม 2019 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้เยี่ยมหมู่คณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้า บ้านโป่ง ราชบุรี อย่างเป็นทางการ โดยในวันเหล่านี้ ท่านได้พบปะพูดคุยกับสมาชิกทีละคน รวมถึงการพบปะและให้การอบรมพร้อม ๆ กัน ได้พบปะกับคณะครู นักเรียน กลุ่มอาสาสมัคร SSYVครูคาทอลิก กลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ศิษย์เก่า และพนักงาน ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาแห่งความดีงาม กำลังใจ และความชื่นชมยินดีมาสู่ทุกคน และท้ายสุด……… ด้วยดวงใจที่เปี่ยมด้วยความรักรู้คุณสำหรับโอกาสแห่งพระพรนี้ คณะซิสเตอร์ นักเรียนประจำ คณะครูและนักเรียนคาทอลิกได้ร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่อ นพพร ยอแซฟ อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มาเป็นประธานในพิธี
…ขอบคุณสรวงสวรรค์ ให้เราได้เจอกัน ขอบคุณคนบนนั้นที่ทำให้ฉันได้พบเธอ ขอบคุณทุกเรื่องราว ต้นเหตุที่ในวันนี้ฉันนั้นได้เจอ ขอบคุณ ขอบคุณ... more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *