เตรียมสู่สมัชชาใหญ่ครั้งที่ 24…

DSC00793 (Large)

ตามจดหมายเชิญชวนของมาเดอร์อีวอง รังกว๊อท อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน หลังจากที่ได้ศึกษาเอกสารเตรียมสมัชชาใหญ่ของคณะครั้งที่ 24 ในหัวข้อ “หมู่คณะผู้ก่อให้เกิดชีวิตในใจกลางสังคมร่วมสมัย” ได้มีการตอบคำถามเกี่ยวกับข้อท้าทายและก้าวเดินของหมู่คณะที่เร่งด่วน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2019 ในบรรยากาศของการภาวนาและการแบ่งปันอย่างตรงไปตรงมาในจิตตารมณ์ของครอบครัว …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *