อาลัยรัก…มาเดอร์อันโตเนีย โคลอมโบ อัคราธิการิณีกิตติคุณ คณะธมอ.

20190703_Mother Antonia. (Large)

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2019 คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน) ได้จัดพิธีปลงศพของมาเดอร์อันโตเนีย โคลอมโบ อัคราธิการิณีกิตติคุณ คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่โบสถ์ของคณะซาเลเซียน “Sant’Agostino”มิลาน อิตาลี และเคลื่อนศพไปฝังไว้ในสุสานที่ Nizza Monferrato บ้านหลังที่สองของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมีคุณพ่อปัสควัล ชาเวส วิลลานูเอวา (Pascual Chávez Villanueva) อัคราธิการกิตติคุณคณะซาเลเซียน เป็นประธานในพิธี พร้อมกับสมาชิกคณะซาเลเซียน ในบรรยากาศของการภาวนาวนา ด้วยความรักและความรู้คุณ ต่อมาเดอร์อันโตเนีย ของมาเดอร์อีวอง รังกว๊อท อัคราธิการิณี สมาชิกคณะที่ปรึกษา และสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พร้อมด้วยญาติพี่น้อง และสัตบุรุษ

มาเดอร์อันโตเนีย โคลอมโบ สมาชิกคณะธิดาธิดาแม่พระองค์อุปถัภม์ (ธมอ.) อัคราธิการิณีเกียรติคุณ ผู้ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งผู้นำคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เป็นเวลา 12 ปี (1996-2008) ท่านได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่เมือง Sant’ Ambrogio Olona (VA) Fr. Angel Fernandez Artime อัคราธิการคณะซาเลเซียน พร้อมกับคณะที่ปรึกษาและในนามครอบครัวซาเลเซียนทั้งหมดร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในการจากไปของมาเดอร์อันเนีย โดยร่วมเป็นหนึ่งในคำภาวนาและด้วยความหวังในการฟื้นคืนชีพ
มาเดอร์อันโตเนีย โคลอมโบ เกิดที่เมืองเลกโก ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 12 เมษายน ค.ศ.1935 ปฎิญาณตนเป็นนักบวชครั้งแรก ปี 1959 ที่ Contra di Missaglia (CO) ในปีเดียวกันท่านได้สำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัย Sacred Heart Catholic University แห่งมิลาน และท่านจบการศึกษาด้านจิตวิทยาประยุกต์ที่มหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่งลูเวน (เบลเยียม)

ตั้งแต่ปี 1966 ถึง 1989 ท่านประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัย”Auxilium” ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของคณะ ท่านได้เป็นอาจารย์สอนหนังสือและได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่อื่น ๆ ทั้งในระดับหมู่คณะและในทางวิชาการ และในปี 1983-1989 ท่านได้เป็นคณบดีในมหาวิทยาลัยเอาซีลีอุม และยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นอธิการิณีเจ้าคณะแขวง ที่แขวง “Suor Teresa Vals? Pantellini” ในทารันโตด้วย

อีกหนึ่งปีต่อมาระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 19 ท่านได้รับให้เป็นมาเดอร์ “ผู้เยี่ยมเยียนสมาชิก” เป็นหนึ่งในคณะที่ปรึกษาระดับคณะ และในปี 1996 ท่านได้รับเลือกให้เป็นอัคราธิการิณีเป็นครั้งแรก

ในช่วง 12 ปีแห่งการปกครองคณะของท่าน ท่านได้เดินทางไปทั่วโลกเพื่อทำการเยี่ยมเยียนปลุกเร้าหมู่คณะต่าง ๆเพื่อทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ให้บรรลุเป็นหมายของการเป็น “ประกาศกที่เชื่อถือได้”

ในช่วงดำรงตำแหน่งของท่าน ท่านได้เน้นการอบรมสั่งสอนเกี่ยววัฒนธรรมของชีวิตและการส่งเสริมศักดิ์ศรีของสตรีโดยเฉพาะ ท่านรู้และสามารถส่งเสริมความมุ่งมั่นในการเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้น สนับสนุนหมู่คณะผู้อบรมให้เป็นผู้ร่วมงานแห่งชีวิตและความสัมพันธ์ทางการอบรม สนับสนุนให้ความสำคัญกับการอบรมเรื่องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและสันติภาพที่หยั่งรากลึกในคุณค่าของพระวรสาร

ชีวิตของท่านเป็นพยานถึงการติดตามพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ซึ่งเป็นศูนย์กลางชีวิตของท่าน

ด้วยความไวเป็นพิเศษต่อปัญหาของสตรี จึงทำให้ท่านส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมาย และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาและมิตรภาพกับนักบวชและฆราวาส ท่านให้ความสนใจต่อการอบรมสตรีเป็นพิเศษ และน้อมรับการแนะนำสั่งสอนของพระศาสนจักรและสมเด็จพระสันตะปาปาในประเด็นเกี่ยวกับสตรี

บทบาทผู้นำในการับใช้คณะของท่านสำเร็จสมบูรณ์ในปี 2008 และในปีต่อ ๆ มา ถึงแม้ท่านจะมีปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ หลายครั้ง แต่ท่านมีส่วนร่วมในการแก้ไขชีวประวัติของบรรดาซิสเตอร์ผู้ล่วงลับ ด้วยความเต็มใจทุ่มเทให้กับการอ่านและในการภาวนา

มาเดอร์ อีวอง รังกว๊อท อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ผู้ดำรงตำแหน่งสืบต่อจากมาเดอร์อันโตเนีย ได้กล่าวว่า “วัฒนธรรมความเป็นมนุษย์และความสัมพันธ์ในแสงแห่งพระวาจาของพระเยซูและพระพรพิเศษของซาเลเซียนไม่ได้เป็นเพียงสโลแกนสำหรับมาเดอร์อันโตเนียเท่านั้น แต่เป็นความมุ่งมั่นที่ชัดเจนในการทำภารกิจของท่านในฐานะมารดาและผู้นำการอบรม”

https://flic.kr/s/aHsmELLhos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *