“หทัยเปี่ยมรักและเมตตา”

2019_NV_Sacret Heart (2)

ในเย็นวันที่ 28 มิถุนายน 2019 หมู่คณะนารีวุฒิ บ้านโป่ง ได้จัดพิธีสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของบ้านโดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมด้วยพระสงฆ์ นักบวช สมาชิก และสัตบุรุษบ้านใกล้เรือนเคียงได้มาร่วมกันถวายพระเกียรติแด่ดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ในบรรยากาศแห่งความรักและความศรัทธาต่อพระองค์...more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *