ขอบคุณชีวิตท่าน…ที่เป็นพยาน

20190625_funerale (24) (Large)

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2019 พระสังฆราชยอแซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีปลงศพของซิสเตอร์มาเรีย สปาดาฟอรา สมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ธรรมทูตจากประเทศอิตาลี โดยมีพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี พระสงฆ์ นักบวชพี่น้องสัตบุรุษ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ-สารสิทธิ์ มาร่วมภาวนาสำหรับดวงวิญญาณของซิสเตอร์มาเรีย ที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี ในบรรยากาศของการภาวนา ความรักและความรู้คุณ โดยได้มีการภาวนาตั้งแต่ค่ำวันที่ 22 มิถุนายน 2019 ที่วัดน้อยของโรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง

โอกาสนี้ซิสเตอร์อักแนส นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย ได้กล่าวคำขอบคุณแด่พระสังฆราชประธาน พระสังฆราชปัญญา พระสงฆ์ นักบวช พี่น้องสัตบุรุษ คณะครูและนักเรียน ที่ได้มาร่วมภาวนาสำหรับดวงวิญญาณของซิสเตอร์มาเรีย

นอกจากนี้ซิสเตอร์นิภาได้กล่าวไว้อาลัยแด่ซิสเตอร์มาเรีย สำหรับชีวิตที่ท่านได้อุทิศเพื่อความดีงามของบรรดาสมาชิกและเยาวชนไทยตลอด 59 ปี ของการเป็นธรรมทูต ทั้งแบบอย่างชีวิตของการเป็นนักบวชแท้ที่ท่านได้มอบให้กับทุกคน ขอพระเจ้าทรงตอบแทนท่านด้วยชีวิตแห่งความสุขตลอดนิรันดร…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *