พระพรแห่งศีลล้างบาป…

20190616_battesimo (9) (Large)

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2019 บิชอป Guiseppe Pellegrini จากประเทศอิตาลี ได้เดินทางมาเยี่ยมสมาชิกพระสงฆ์ธรรมทูตที่ประเทศไทย โอกาสนี้ท่านได้รับเชิญให้มาเป็นประธานในพิธีล้างบาปของเด็กหญิง จูเลีย ไพลิน จีโย ที่วัดน้อยบ้านซิสเตอร์ซาเลเซียน ศาลาแดง พร้อมกับพระสงฆ์อีก 3 องค์
โอกาสนี้ คุณย่าของน้องจูเลียได้เดินทางมาจากประเทศอิตาลี และญาติพี่น้อง มาแสดงความยินดีกับหลานที่เพิ่งเกิดและการล้างบาปของน้องจูเลียได้นำความชื่นชมยินดีมาสู่สัตบุรุษทุกคนและเป็นต้นครอบครัวของ Vicenzo Giglio e Palatree…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *