ร่วมฉลอง 350 ปี สถาปนามิสซังสยาม

20190615_ayuttaya (9) (Large)

ซิสเตอร์แอลดา บารัตติโน ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ซิสเตอร์ละมัย โซเพการ พนักงานและตัวแทนนักศึกษา หมู่คณะศาลาแดง  ได้ร่วมฉลอง 350 ปี สถาปนามิสซังสยาม ณ วัดนักบุญยอแซฟอยุธยา จาริกสู่อยุธยา บ้านแรกของความเชื่อ 1669-2019 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2019 โดยมีพระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทย์วานิช เป็นประธานในพิธี ดร.โยแซฟ สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยา ได้ตัดริบบิ้นในพิธีเปิดการฉลอง บรรดาพระสงฆ์ นักบวช สัตบุรุษ และกลุ่มนักเรียนยุวธรรมทูต ได้มาร่วมฉลองกันจำนวนมาก หลังพิธีได้มีการแห่พระรูปนักบุญยอแซฟรอบวัด พร้อมกับร่มสวยงามที่แจกให้กันแดดเป็นของขวัญ โอกาสนี้ ซิสเตอร์แอลดา ได้เป็นตัวแทนของคณะในการเขียนคำอวยพรในสมุดบันทึกห้องพิพิธภัณฑ์ ที่ได้สร้างขึ้นอย่างสวยงามและเราได้จาริกต่อไปยังบ้านโปรตุเกสเพื่อขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของบรรดาธรรมทูตที่ได้วางรากฐานแห่งความเชื่อให้กับเราชาวสยาม …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *