ธิดาฯ เปิดกิจกรรมหมู่บ้าน

IMG_0817

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดพิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปี 2562 ภายใต้แนวอุดมการณ์ “ร่วมใจสร้าง ความสุขแท้ แก่สังคม” เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562  ณ หอประชุมเลารา โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร ศิษย์เก่า คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

โอกาสนี้ ซิสเตอร์ทองอยู่  กิจสกุล อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ให้โอวาทและกล่าวเปิดกิจกรรมหมู่บ้าน  ทำทุกอย่างด้วยจิตใจที่ร่าเริง  ขยัน  ศรัทธา  ตามจิตตารมณ์ของคุณพ่อบอสโกต่อไป more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *