เทิดเกียรติพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ …

IMG_8393 (Large)

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมเทิดเกียรติแม่พระองค์อุปถัมภ์ เพื่อขอพรพระในโอกาสเริ่มต้นปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562 โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง และศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธี พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจากคุณพ่อยอห์น แปร์ติเล่ เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมทั้งได้มอบข้อคิดดีๆ แก่นักเรียน และได้อวยพรแก่คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองศิษย์เก่า และอาคารเรียนด้วยการประพรมน้ำเสก
ช่วงสุดท้าย ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคน ร่วมถวายจดหมายและมอบดอกไม้แด่แม่พระ และร่วมกันภาวนาเพื่อวอนขอพระพรต่าง ๆ จากพระบิดาเจ้าสวรรค์ โดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของพระมารดามารีย์
…more photo…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *