ยินดีต้อนรับ…

DSCF1540 (Large)

หมู่คณะจอมทองและเยาวชนธิดารักษ์ ร่วมงานการต้อนรับพระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟีโลนี สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน และพระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม พระสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2019 ที่วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน โดยโอกาสนี้ เยาวชนธิดารักษ์เป็นกลุ่มที่ได้รับเลือกให้รายการแสดงการต้อนรับท่าน ซึ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมชนเผ่าปาเกอญอ และรีวิวประกอบเพลงมิสซังสยามสามร้อยห้าสิบปี บรรยากาศของวันนี้เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและมีสัตบุรุษจำนวนมาก ทั้งที่อยู่ใกล้และไกลก็มาร่วมงาน เป็นการต้อนรับที่อบอุ่น การเยี่ยมของท่านเป็นพระพรของพระเจ้าสำหรับทุกคนโดยแท้จริง ในโอกาสฉลองสามร้อยห้าสิบปีของมิสซังสยาม หลังจากพิธีการต้อนรับ พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ได้เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ในบรรยากาศของความเชื่อและความศรัทธา …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *