ร่วมกิจกรรมตอบคำถาม 350 ปี

20190518_MI_coppetition 350 (1) (Large)

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2019 หมู่คณะมารีย์นิรมล พร้อมกับเยาวชนบ้านธิดารักษ์ ได้ร่วมพิธีเปิด 350 ปี มิสซังสยาม ณ หอประชุมอาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในโอกาสพิเศษนี้ พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน ผู้แทนพระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้มาเป็นประธานในพิธี ท่านได้มอบของขวัญแก่พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช คือจอกกาลิกซ์ หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณก็รับชมการแสดงชุด “ดุจสะพานข้ามมหานที 350 ปี มิสซังสยาม” และต่อด้วยกิจกรรมตอบคำถาม 350 ปี มิสซังสยาม ซึ่งมีตัวแทนจากกลุ่มเยาวชนผู้สนใจทั้งกลุ่มเลารา และผู้ฝึกหัด (Pre- Asp.) จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาววชิรภรณ์ รักสกุลสุขเกษม และ นางสาว สมิดา จิรธารเจริญ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้…more phots…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *