อัลเลลูยา …ปัสกา 2019

DSC_0085 (Large)

ไชโยแด่พระองค์เสียงลั่นเถิด อัลเลลูยา อัลเลลยา…ด้วยความชื่นชมยินดีที่วันนี้หมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพร้อมสัตบุรุษที่วัดน้อยของบ้านในบรรยากาศที่ชื่นชมยินดี แม้จะเป็นชุมชนคริสตชนกลุ่มเล็ก ๆ แต่ความรักความศรัทธาไม่แพ้กลุ่มใด ๆ หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณ ซิสเตอร์อากาทา จิตอุทัศน์ เป็นตัวแทนกล่าวส่งความสุขและอวยพรปาสกาแด่คุณพ่อมณฑล โรจนสุทัศน์กุล และสัตบุรุษ จากนั้นหมู่คณะได้ร่วมกันส่งความสุขซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณี
และวันนี้หมู่คณะยังเปี่ยมด้วยความยินดียิ่ง ที่เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย พระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม มาเยี่ยมเยี่ยนหมู่คณะ และส่งความสุขปาสกา พร้อมกับคณะกรรมการวัดกลุ่มคริสตชนเกาหลี โอกาสนี้หมู่คณะจึงได้ส่งความสุขแด่ท่านเช่นกัน…more photos…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *