ร่วมแสดงความยินดี…พระคุณแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์

IMG_2444 (Large)

เมื่อคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ 20 เมษายน 2019 นางสาวญาดา ศิษย์เก่าโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน กลับเป็นลูกของพระผ่านทางศีลล้างบาปและได้รับพละกำลังจากพระจิตเจ้าผ่านทางศีลกำลัง โดยมีคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตรเป็นผู้โปรดศีล พร้อมกับผู้ใหญ่อีก 16 คน
นอกจากนี้ในคืนวันเดียวกันนี้เอง หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ได้ร่วมแสดงความยินดีกับมารีอา อ้วน กลั่นความดี ผู้พิการทางสายตาที่ปรารถนาจะเป็นลูกของพระเจ้าและได้เรียนคำสอน 3 ปีแล้วโดย ซิสเตอร์ศิริภัทร์ ระดมกิจ เป็นผู้สอนและวันนี้ได้รับศีลล้างบาปศีลมหาสนิทและศีลกำลังจากคุณพ่อชัชวาลย์ ศุภลักษณ์ คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าเสด็จสวรรค์พร้อมกับผู้ร่วมรับศีลล้างบาปผู้ใหญ่จำนวนทั้งสิ้น 5 คน มีคุณดวงใจ เรืองสมบูรณ์เป็นแม่ทูนหัว มีพระสงฆ์ในบริเวณใกล้เคียงและสัตบุรุษมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก และร่วมแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่ในโอกาสนี้ด้วย
โอกาสนี้หมู่คณะขอร่วมแสดงความยินดีกับ มารีอา อ้วน ญาดา และสมาชิกในครอบครัวของญาดา ทั้งนี้เชิญร่วมกันภาวนาสำหรับพวกเขาต่อไปให้สามารถยืนหยัด มั่นคงในความเชื่อ และเป็นพยานถึงพระคริสตเจ้าด้วยชีวิตของพวกเขา…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *