Give Love and Happiness..

IMG_2113 (Large)

วันแห่งความชื่นชมยินดีทั่วทั้งแขวงของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย โอกาสการเฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2019 ในหัวข้อ “Give Love and Happiness” ณ บ้านธารพระพร สามพราน เพื่อให้สมาชิก ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน คณะครู ศิษย์เก่า กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร (SSYV) ผู้ร่วมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ใกล้ชิด ได้มีโอกาสแสดงมุทิตาจิตแด่ซิสเตอร์นิภาระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ด้วยการร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณโดยมีคุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ คุณพ่อเจ้าคณะแขวงคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทยเป็นประธาน ในบทเทศน์ตอนหนึ่งท่านกล่าวว่า “พระเยซูเจ้าทรงสอนให้เรารักศัตรู ให้เราลองคิดถึงคนที่เราไม่ชอบ ไม่ต้องถึงขนาดการเป็นศัตรู ลองสวดภาวนาให้เขา ขอพระเจ้าทรงอวยพรเขา ปกป้องเขา อาศัยผลแห่งคำภาวนาเราจะสามารถอยู่ได้ดีกับเขา ยอมรับเขาได้มากขึ้น” หลังพิธีผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูผ่านทางการกล่าวสุนทรพจน์ มอบช่อดอกไม้ บทเพลง การเต้นรำ การแสดงจากกลุ่มต่าง ๆ ด้วยใบหน้าอันสดใส เต็มด้วยรอยยิ้ม และรายการแสดงที่จะไม่มีวันลบเลือนหายจากความทรงจำของเราก็คือ การแสดงชุด The Mask FMA เป็นการแสดงลีลาและร้องเพลงของตัวแทนบรรดาซิสเตอร์ โดยใส่หน้ากากและชุดแสดงร้องเพลง และเมื่อร้องเพลงจบ ซิสเตอร์นิภา สามารถทายชื่อสมาชิกของท่านได้ถูกต้องทุกตัวแสดง นี่ย่อมบ่งบอกว่าท่านรู้จักสมาชิกของท่านแต่ละคนเป็นอย่างดีจริง ๆ และรายการสุดท้ายคือการประมวลภาพภารกิจของท่านตลอด 1 ปี โดยการมีส่วนร่วมจากหมู่คณะต่าง ๆ ที่น่ารัก มีชีวิตชีวา ส่งเสริมบรรยากาศของความเป็นครอบครัวภายในแขวงมากขึ้น จากนั้นทุกคนรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันแบบบุปเฟ่ อิ่มอร่อย และอิ่มใจไปตาม ๆ กัน ก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน…วันนี้จึงเป็นอีก 1 วันที่เชิญชวญให้เราหล่อเลี้ยงความคิดที่ว่า “ทุกวัน จึงมีเหตุผลใหม่ๆ มีสิ่งดี ๆ ที่จะสรรเสริญพระเจ้าและขอบพระคุณพระองค์ได้เสมอ..!เป็นการดีที่จะขอบพระคุณพระเจ้าข้าแต่องค์พระผู้สูงสุดเป็นการดีที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์..ที่จะประกาศความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้าและความสัตย์สุจริตของพระองค์ในยามค่ำคืน….ที่จะขอบคุณพระองค์ สำหรับความสุขยินดีที่พระองค์ได้ประทานให้ ผ่านทางเหตุการณ์และบุคคลมากมาย ที่ทำให้เข้าใจถึงความสุขแท้ ที่ยิ่งให้ยิ่งได้รับกลับคืน…” ….more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *