ซึ้งใจด้วยรัก….อำลานักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561

IMG_3764 (Large)

เมื่อวันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดพิธีอำลานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 โดยในช่วงแรกนักเรียนร่วมใจกันร้องเพลง “ช่วงเวลาดีๆ “ พร้อมทั้งตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้พูดความรู้สึก มอบให้แด่พี่มัธยมศึกษาปีที่ 6 และพี่ ๆ ก็ได้มอบเพลงแทนใจพร้อมทั้งตัวแทนได้กล่าวความรู้สึกแด่ซิสเตอร์คณะครู และน้อง ๆ หลังจากนั้นซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล ได้มอบโอวาทให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน
ช่วงต่อมาเป็นการต้อนรับน้องเข้าสู่ชมรมศิษย์เก่า และการบูมกลางสนามจากน้องมัธยมให้พี่ ๆ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความผูกพัน และความห่วงใยที่มีให้กัน...more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *