ประชุมเหรัญญิกประจำปี

IMG_8509 (Large)

ฝ่ายบริหารจัดการ คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมพบปะประจำปีแก่สมาชิกที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการระดับหมู่คณะต่าง ๆ จำนวน 12 คน ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2019 ณ บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีซิสเตอร์กรรณภรณ์ โสทน ผู้รับผิดชอบฝ่ายบริหารจัดการระดับแขวง เป็นผู้ดำเนินการประชุม ในวันที่ 27 มกราคม ผู้เข้าร่วมประชุม ได้พบปะกับซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ซึ่งท่านได้กล่าวให้ข้อคิด การไตร่ตรองต่าง ๆ ตามธรรมนูญของคณะ ว่าด้วยการรับใช้ ในบรรยากาศของการไว้วางใจ การแบ่งปัน และความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอย่างมีคุณภาพ …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *