ฉลองบุญราศีเลารา วีกุญญา

IMG_9653 (Large)

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมฉลองบุญราศีเลารา วีกุญญา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ หอประชุมเลารา โอกาสนี้ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ได้ให้ข้อคิดแก่นักเรียน พร้อมทั้งมอบของรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดภาพระบายสี เลารา วีกุญญา นอกจากนี้ยังมีการแสดงละครสั้นเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านบุญราศี และจินตลีลาประกอบเพลง ของตัวแทนนักเรียน โดยคณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้นพร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงและด้วยความสนใจ… more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *