ประชุมอธิการิณี

IMG_7950 (Large)

ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2019 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้จัดการประชุมพบปะบรรดาอธิการิณีประจำทุก 3 เดือน ที่บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีอธิการิณีจากหมู่คณะต่าง ๆ เข้าประชุมจำนวน 9 คน ในบรรยากาศของความกระตือรือร้นและความเป็นกันเอง ที่แสดงออกด้วยการแบ่งปันชีวิตและประสบการณ์ต่าง ๆ ในความซื่อและเรียบง่าย …more photos...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *