ความสุขวันคริสต์มาส…

mu_001 (38) (Large)

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2018 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดกิจกรรมส่งมอบความสุขวันคริสต์มาส แบ่งปันความรักแด่ผู้มีพระคุณ โดยมีซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ (อธิการิณี) เป็นประธานในพิธี ตัวแทนนักเรียนกล่าวคำอวยพร ตัวแทนคุณครู สมาคมผู้ปกครอง พนักงานขับรถ ได้มอบกระเช้าสุขภาพแด่อธิการิณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มอบบทเพลงแบ่งปันความสุขแก่กันและกัน ทุกคนร่วมกันขับร้องบทเพลงอวยพรอย่างมีความสุข
และในวันที่ 22 ธันวาคม ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการแสดง เกมการละเล่น การสอยดาว และการออกร้านอาหาร ในบรรยากาศของความสนุกสนาน และการลุ้นรับรางวัลต่าง ๆ …ขอให้ทุกท่านเปี่ยมสุขทุกคืนวัน ชื่นชม ได้รับสมประสงค์ตลอดไปเทอญ…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *