ช่วงเวลาแห่งพระพร…

IMG_7646 (Large)

ระหว่างวันที่ 15-23 ธันวาคม 2018 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์และหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน ได้รับการอวยพรและการส่งความสุขโอกาสเทศกาลคริต์มาสและปีใหม่ จากหมู่คณะนักบวชในบริเวณใกล้เคียง เขตสามพราน และจากศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (ศูนย์ CC) ซึ่งเป็นทั้งโอกาสของการรับและการมอบความสุขซึ่งกันและกัน ในจิตตารมณ์ของความรักและการแบ่งปัน ทั้งด้วยบทอวยพร บทเพลงไพเราะและการมอบของขวัญ ในบรรยากาศที่อบอุ่น มีมิตรภาพและชื่นชมยินดี ทำให้คำกล่าวของ เดล อีเวนส์ (Dale Evans) นักเขียน นักร้องและนักแสดง สะท้อนในใจเราอีกครั้งหนึ่ง “ทุกครั้งที่เรารัก ทุกครั้งที่เราให้นั่นคือคริสต์มาส” …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *