กิจกรรมคริสต์มาส…บ้านเซซ่ง

DSC05187 (Large)

ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2018 หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี อธิการิณี ซิสเตอร์มาลี ดวงมาลา และซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน พร้อมด้วยเยาวชนผู้สนใจจำนวน 4 คน ได้ออกค่ายงานอภิบาล โดยร่วมกันจัดกิจกรรมคริสต์มาสให้กับเด็ก ๆ ในหมู่บ้านเซซ่ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยมีซิสเตอร์มาลี เป็นผู้นำการจัดกิจกรรมค่าย

โอกาสนี้เยาวชนผู้สนใจได้มีร่วมกันวางแผนงานต่าง ๆ ด้วยการเตรียมเกมการละเล่น จัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนออกเดินทาง ซึ่งทำให้กิจกรรมการละเล่นดำเนินไปอย่างราบรื่น เด็ก ๆ ร่วมกิจกรรม และได้รับความสนุกสนาน มีการเล่นสอยดาว จับรางวัลต่าง ๆ มากมาย มีการลุ้นรางวัลจักรยาน พาหนะสำหรับเด็ก ๆ ในการเดินทางไปโรงเรียน เด็กที่จับได้สลากจักรยาน เขาดีใจมากเพราะบ้านไกล จะมาเรียนคำสอนก็ลำบาก ตอนนี้คงจะมาเรียนคำสอนที่วัดได้ง่ายขึ้น และไปโรงเรียนด้วยความสะดวกมากกว่า

นอกจากนี้เราได้เดินเยี่ยมผู้ป่วยและผู้อาวุโสในหมู่บ้านร้องเพลงส่งความสุขคริสต์มาสและปีใหม่ รับศีลรับพรจากผู้อาวุโสกันถ้วนหน้า เรายังถือโอกาสนี้ส่งความสุขคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง และซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ ที่ทำงานที่นั่นด้วย อีกทั้งไปจาริกแสวงบุญวัดนักบุญมีคาแอล บ้านซ่งแย้ จังหวัดยโสธร โบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุด เราร่วมใจกันสวดสายประคำที่นั่นขอพรพระสำหรับคริสตชนที่นั่นให้มีความเชื่อที่เข้มแข็ง สามารถเป็นพยานชีวิตติดตามพระคริสตเจ้าและสำหรับทุกคน ๆ ที่ขอคำภาวนาจากเรา

ประสบการณ์ในครั้งนี้เราได้สัมผัสถึงชีวิตการเป็นอยู่ของชาวบ้าน ความเชื่อ ความศรัทธาร้อนรนของพวกเขาที่มีต่อแม่พระและนักบุญยอแซฟ ความซื่อเรียบง่ายของพวกเขา เราได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองจากพี่เชียน สาระคุณ พี่สาวของซิสเตอร์มาลี ที่จัดหาทั้งที่พักและอาหารการกิน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ เรื่อง ขอพระเยซูกุมารที่กำลังจะเสด็จมาในวาระอันใกล้นี้ประทานพระพรแห่งสุขภาพ ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน และพระพรสำหรับการดำเนินชีวิตคริสตชนที่เข้มแข็ง ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องต่างความเชื่อในละแวกใกล้ ๆ นั้นเสมอ...more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *