ปรีชาญาณของชีวิต…

IMG_7448 (Large)

เมื่อวันที่ 10-12 ธันวาคม 2018 ฝ่ายอบรมคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมสมาชิกวัยผู้ใหญ่ตอนปลาย (กลุ่มผู้สูงวัย) ที่บ้านธารพระพร สามพราน มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 25 คน โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เป็นประธาน และซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ ผู้รับผิดชอบฝ่ายอบรมระดับแขวง พร้อมด้วยทีม ร่วมกันดำเนินการจัดการอบรมครั้งนี้ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้มุ่งหวังให้สมาชิกวัยนี้ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน มีโอกาสพักจากภารกิจ โดยมีวิทยากรที่มีความชำนาญด้านต่าง ๆ มาให้ความรู้ ในด้านผู้สูงวัย คุณเยาวลักษณ์ รัตนันธ์ ได้มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องอาหาร การดูแลสุขภาพ และสาธิต รวมทั้งการปฏิบัติจริง ในการออกกำลังกายแบบง่าย ๆ สำหรับผู้สูงวัย นอกจากนั้นคุณพ่อรณชัย มัทวพันธ์ สงฆ์ซาเลเซียน ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัติผู้สูงอายุ และคำสอนด้านพระศาสนจักร ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี ได้ให้ความรู้และศึกษาค้นคว้าด้านปรีชาญาณของผู้สูงอายุในพระคัมภีร์ และมาเซอร์มักดาเลนา สุภาพร ดาวดี คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต ได้ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต การเป็นเสาหลักและปรีชาญาณที่จะมอบให้กับรุ่นน้อง ๆ การเตรียมตัวของตนให้พร้อมที่จะกลับไปยังบ้านแท้นิรันดร ตลอดทั้ง 3 วัน บรรดาสมาชิกผู้เข้ารับการอบรม ต่างให้ความสนใจ และร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่ ได้พักผ่อนและทานอาหารอร่อย และสามารถสรุปสิ่งที่ผู้สูงวัยพึงตระหนักด้วย 3 อ นั่นคือ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ ขอขอบคุณสมาชิกฝ่ายอบรม ที่ได้ให้มีการอบรมนี้ขึ้น เพื่อประโยชน์อย่างแท้จริง สำหรับสมาชิกผู้สูงวัยในแขวงของเรา….more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *