พิธีเปิดและเสกอาคารยอห์น บอสโก

0T0A7280 (Large)

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเซนต์เมรี่ได้มีพิธีเปิดและเสกอาคารยอห์น บอสโก โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขแห่งสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธี โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะ คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณี คณะผู้ซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียน พร้อมกับ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับ อาคารยอห์นบอสโก ใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์ เพื่อสามารถบริการนักเรียนให้ได้ใช้พื้นที่เพื่อการแสดง เล่นกีฬา และสนามเล่น ด้วยยึดแนวทางของคุณพ่อบอสโกองค์อุปถัมภ์ของอาคารที่ว่า ” เพียงรู้ว่าพวกเธอเป็นเด็ก พ่อก็รักแล้ว” …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *