“กีฬาสัมพันธ์ 2561”

0T0A6395 (Large)

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเซนต์เมรี อุดรธานี จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน… “กีฬาสัมพันธ์ 2561” ณ อาคารยอห์นบ
อสโก โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วม ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณีเป็นประธานในพิธีเปิด
การแข่งขัน ซึ่งเริ่มด้วยการเดินขบวนพาเหรดของน้องๆ อนุบาล จากนั้นเป็นการแข่งขันฮูล่าฮุประดับชั้นประถมต้น เชียร์ลีดเดอร์ระดับ
ชั้นประถมปลาย และกายบริหารระดับชั้นมัธยม การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ในปีนี้นักกีฬาต่างจัดเตรียมและฝึกซ้อมมาอย่างเต็มที่ เนื่อง
จากปีนี้เป็นปีแรกที่เปิดใช้อาคารยอห์น บอสโก หลังจากเสร็จสิ้นการก่อนสร้าง ท้องฟ้าสดใส อากาศไม่ร้อน ทุกคนต่างมีความสุขที่ได้
แสดงความสามารถและศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬา กองเชียร์ หรือจัดตกแต่ง ทุกคนร่วมมือร่วมใจ ด้วยความสามัคคี และมีใจนัก
กีฬา  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *