จาริกแสวงบุญ…

DSC03691 (Large)

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี ซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน และคุณครูนพมาศ จันธนะตระกูล พร้อมด้วยกลุ่มเยาวชนผู้สนใจด้านกระแสเรียก เดินทางไปแสวงบุญอาสนวิหารแม่พระปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุรี เราสวดภาวนาขอพรพระ และเยี่ยมชมพระรูปแม่พระอัญมณีที่ประดับเพชรพลอยอันมีค่า ซึ่งเป็นความเลื่อมใสศรัทธาและการทำบุญของชาวบ้านคาทอลิกในละแวกนั้น สาเหตุที่มีการประดับประดาฉลองพระองค์ด้วยเพชรนิลจินดานี้เพราะที่นี่คือแหล่งอัญมณีที่สัตบุรุษของอาสนวิหารอยากรักษามรดกความงามไว้และบรรจุลงในฉลองพระองค์ของพระมารดา ปัจจุบันพระรูปพระมารดานี้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติเพราะกรมศิลปากรได้บรรจุเป็นสมบัติของไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้ มีการฟังประวัติความเป็นมาของพระรูปแม่พระและอาสนวิหาร เยี่ยมชมละแวกหมู่บ้าน เยี่ยมชมสุสานและอุทิศคำภาวนาสำหรับบิดาของซิสเตอร์เนาวรัตน์ที่หลุมศพของท่านด้วย …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *