ร่วมกันสรรเสริญพระมารดามารีย์…ราชินีแห่งสายประคำ

DSC03148 (Large)

ในเย็นวันที่ 24 ตุลาคม 2018 ซึ่งเป็นวันระลึกแม่พระองค์อุปถัมภ์ หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดให้มีการสวดภาวนาสายประคำระดับเขตวัด โอกาสเดือนแม่พระแห่งสายประคำ โดยเชิญคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ คุณพ่อชัชวาล ศุภลักษณ์ คุณพ่อไชโย กิจกสุล อธิการบ้านเณรยอแซฟอุปถัมภ์ บ้านเณรซาเลเซียนสามพราน บ้านมารีย์นิรมล สามพราน บ้านธิดารักษ์ บ้านหลุยส์ โชเวย์ และสัตบุรษวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ ร่วมภาวนาสายประคำ ณ ห้องประชุมบ้านธารพระพร ในบรรยากาศที่ชวนศรัทธา สำรวม โดยภาวนาพร้อมกับ Power point สลับกับบทเพลงสรรเสริญพระมารดา หลังภาวนา คุณพ่อรณชัย มัทวพันธุ์ ซดบ. นำสวดบทขอพรจากแม่พระองค์อุปถัมภ์และอวยพรด้วยการพรมน้ำเสกแก่ผู้ร่วมการสวดสายประคำ ต่อด้วยการรับพรจากการปกมือของพระสงฆ์ ซึ่งนำความชื่นชมยินดีมาสู่ทุกคน …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *